آموزش تخصصی نرم افزارهای ادوبی

Illustrator CC 2020

ادوبی ایلستریتور

ایلستریتور به عنوان یکی از اصلی ترین مهره های شرکت ادوبی مورد نیاز هر طراح وب، تصویرگر، طراح گرافیک، موشن گرافیست و... می باشد. در اکثر نرم افزار های ادوبی نیاز به استفاده هم  زمان از ایلستریتور کاملا محسوس است. همچنین می توان ایلستریتور را به عنوان مهمترین مکمل فتوشاپ نام برد. ایلستریتور کامل ترین نرم افزار وکتوربیس و یا برداریست و دارای بیشترین کاربر در میان نرم افزار های مشابه خود می باشد.

دوره‌های حضوری

شهریه

ظرفیت

ساعت

روز

تاریخ شروع

مدت:

نرم افزار:

مدرس:

۶۹۰.۰۰۰ تومان

۶ نفر

۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

یک‌شنبه  و چهارشنبه

۹۸/۱۰/۱۵

۳۰ ساعت

(۱۰ جلسه)

ایلستریتور صفر تاصد

ثبت نام

دوره‌های آنلاین

شهریه

 ظرفیت خالی

ساعت

روز

تاریخ شروع

مدت:

نرم افزار:

مدرس:

۵۹۰.۰۰۰ تومان

۸ نفر

۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

پنجشنبه

پس از تکمیل ظرفیت

۳۰ ساعت

(۱۰ جلسه)

ایلستریتور صفر تاصد آنلاین

مهدی مرتضی پور

توضیحات بیشتر در مورد دوره های آنلاین

دوره ایلستریتور آموزشگاه سه کاج

درباره ادوبی ایلستریتور

۱۴:۰۰ تا ۱:۰۰

دوره ایلستریتور آموزشگاه سه کاج

۶

دوره ایلستریتور آموزشگاه سه کاج